1 van 5

HOTEL DE GOUDFAZANT


HOTEL DE GOUDFAZANT
Karakteristiek voor dit restaurant is de ruige locatie, de ruime opzet, de reis ernaartoe door de woest-stedelijke omgeving.
Een restaurant in een voormalige fabrieksloods met behoud van het industriële karakter.
Daarin lag de uitdaging; het industriële karakter behouden en toch aan de regelgeving voldoen.

De verbouwing is door de restauranthouders zelf uitgevoerd.
Het is een restaurant dat weliswaar geopend is maar nog niet af. De bouw gaat door. Het restaurant is in ontwikkeling. lees meer ...